پل ارتباطی مورد نیاز شرکتهای آمریکای شمالی، شرق آسیا و خاور میانه از طریق متخصصان حرفه ای و مورد اعتماد

ساپینت پارتنرز

North America

East Asia

Middle East

تیم ما به شرکتهای آمریکای شمالی و شرکت های شرق آسیا که به دنبال توسعه کسب و کار خود را در بازارهای خاور میانه هستند، و همچنین شرکتهای مستقر درخاور میانه که به دنبال گسترش روابط تجاری خود در شمال امریکا و شرق آسیا می باشند، در ایجاد شناخت بیشتر و ارتباط موثر کمک می کند.

ساپینت پارتنرز به عنوان یک شرکت مشاوره و پژوهش، به کلیۀ شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ با توجه به استراتژی ورود به بازارهای فوق الذکر و توسعۀ کسب و کار خود در آن بازارها، خدمات متنوع مورد نیاز هر یک شامل مشاوره در خصوص طراحی، پیاده سازی و اجرای سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی در بازار هدف را ارائه می دهد.  ما با حضور مستقیم خود در شمال امریکا (تورنتو)، شرق آسیا (توکیو)، و خاور میانه (تهران)، قادر هستیم تا با استفاده از شناخت، تخصص و شبکه گسترده محلی، منافع مشتریان خود را تأمین نماییم.

محورهای اصلی تخصص گروه ساپینت پارتنرز عبارتند از توسعۀ کسب و کار، فروش و بازاریابی و تأمین مالی. تیم ما در تعامل با مشتریان خود، آنها را در توسعۀ توانمدیهایشان جهت ورود به بازار هدف، توسعۀ خدمات و محصولاتشان در بازار مورد نظر و یا ارائۀ شناخت بهتر نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری در بازار ایران کمک و همراهی می نماید.